عزیز، درود!

پیشنهاد افزودن گروه بندی

اگر شما نمی توانید کالا یا خدمات خود را در گروه مناسبی قرار دهید، ابتدای نمونه مشابه کالا یا خدمات خود را در لوکوپوک جستجو کنید و بررسی کنید که در چه گروهی قرار گرفته است، در غیر این صورت گروه مورد نظر خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی توسط تیم لوکوپوک به گروه های لوکوپوک افزوده شود.

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی  
گروه اصلی
گروه های اصلی 
گروه پیشنهادی
توضیحات
ارسال